นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

  1. คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. ในกรณีที่มีการใช้มูลค่าของบัตรกำนัลจะไม่สามารถขอคืนหรือนำกลับมาใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. ไม่มีการออกใหม่หรือชำระเงินคืนสำหรับบัตรกำนัลที่สูญหายหรือเป็นโมฆะ
  5. ใช้ได้เฉพาะที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์เท่านั้น
  6. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ในนามของบุคคลอื่นได้ ผู้ที่มาใช้สิทธิ์จะต้องมีชื่อเดียวกับที่ระบุในคูปองเท่านั้น